Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Yrittäjälle ensi vuonna luvassa veronkevennyksiä

Hallitusohjelmaan sisältyvät yritystoiminnan veronkevennykset on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017. Ne koskevat kaikkia yrittäjiä, myös maa- ja metsätalousyrittäjiä.

Suomi tarvitsee yrittäjiä ja työnantajia. Myös suuret kotieläintalouden yksiköt ovat merkittävä, kasvussa oleva työnantajaryhmä.

Yrittäjävähennys on valmistelussa valtiovarainministeriössä ja se on toteutumassa vuoden 2017 alusta lähtien. Hallitus antanee esityksen eduskunnalle ensi syksynä valtion vuoden 2017 budjetin yhteydessä.

Viime eduskuntakauden hallitukset suosivat vain osakeyhtiöitä ja pörssilistautumattomien osakeyhtiöiden suurimpia osingonsaajia. Osakeyhtiöiden ohella myös osuuskunnat pääsivät osallisiksi yhteisöveroprosentin alentamisesta 26 prosentista 20 prosenttiin.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on luvannut ottaa käyttöön yrittäjävähennyksen, joka koskisi muita yrityksiä kuin osakeyhtiöitä ja osuuskuntia: se ulottuu hallitusohjelman mukaan liikkeen- ja ammatinharjoittajiin, maatalouden harjoittajiin, metsätalouden harjoittajiin sekä verotusyhtymiin ja henkilöyhtiöihin.

Metsätilan sukupolvenvaihdosten edistäminen kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Parhaiten tämä tapahtuu kasvattamalla metsävähennystä, joka rinnastuu luonnolliseen tulonhankkimisvähennykseen. Tavoite edistää puun markkinoille tuloa tapahtuu tätä kautta uskottavasti ja verojärjestelmään kuuluvalla tavalla.

Metsävähennyksen tulee muutoksen jälkeen vastata puuston osuutta metsän hankintamenosta. Hallitusohjelmassa varattu rahoitus riittää valtiovarainministeriössä hallitusneuvottelujen yhteydessä laaditun laskelman mukaan metsävähennyksen korottamiseen 60 prosentista 95 prosenttiin metsän hankintamenosta.

Metsävähennyksen korottaminen kohdistuisi täsmätoimena juuri sukupolvenvaihdoksiin. Metsätalouden kiinteän omaisuuden kauppahintaosuus ei tuloudu sukupolvenvaihdoshuojennuksen piiriin kuuluvassa kaupassa myyjälle, jos hän on omistanut metsän yli 10 vuotta. Ostaja saa kuitenkin tehdä metsävähennyksen.

Yhä useampi perheyritys muuttaa myös maataloudessa toimintamuodon osakeyhtiöksi. Maataloudessa välttämättömästä kiinteästä omaisuudesta on kuitenkin maksettava 4 %:n varainsiirtovero, kun yksityinen maataloudenharjoittaja siirtää toimintansa osakeyhtiöön. Verottaja laskee varainsiirtoveron käyvästä arvosta ja se nousee yleisesti yksikkökoosta riippuen 50 000 - 100 000 euroon. Tällainen täysin kohtuuton yritysmuodon muutoseste pitää poistaa mahdollisimman pian, toivottavasti jo tämän vuoden puolella.

Kiinnostusta osakeyhtiöittämiseen on runsaasti. Osakeyhtiön etuina ovat 20 %:n yhteisövero ja pellon huomioon ottaminen hankintahinnan mukaisesti pääomatulo-osingon määrään vaikuttavaa osakkeen matemaattista arvoa laskettaessa. Varainsiirtoveron poistamista odotetaan laajasti.

Varsinais-Suomen vaalipiiri