Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Ulkomaisten kausityöntekijöiden verotus kevenee

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 13/2013)

Maa- tai puutarhatalouden pienituloinen kausityöntekijä, joka saattaa ansaita esim. noin 5000 euroa kesän aikana, on joutunut maksamaan palkastaan hänelle kohtuuttoman korkean 35 %:n lähdeveron ja tämän lisäksi mm. sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksuja. Jatkossa rajoitetusti verovelvollinen voisi hakea Verohallinnolta verokortin, joka oikeuttaisi hänet vastaavaan ansiotuloverotukseen kuin Suomessa yleisesti verovelvolliset. Eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen 19.11.2013

Palkanmaksajan tulee edelleen periä nykyiseen tapaan 35 %:n lähdevero, jos rajoitetusti verovelvollinen ei ole aktiivinen ja hae rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, joka oikeuttaa verotusmenettelylain mukaiseen verotukeen lähdeverotuksen asemesta. Verovelvolliselle voitaisiin siis edelleen antaa lähdeverokortti. Lähdeverotuksessa sovellettaisiin edelleen kaavamaista ja kiinteämääräistä tulonhankkimisvähennystä. Kuukausikohtainen 510 euron ja päiväkohtainen 17 euron vähennys säilyvät ennallaan.

Verotusmenettelylain mukainen verotus merkitsee sitä, että rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työntekijän vero määräytyy tuloveroasteikkolain ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin perusteella. Lisäksi muutos merkitsee sitä, että rajoitetusti verovelvolliset saavat vähentää tulon hankkimiseen liittyvät kulut samojen säännösten mukaan ja myös samassa aikataulussa kuin yleisesti verovelvolliset.

Sairausvakuutuslain muutoksen johdosta rajoitetusti verovelvollisen sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun määräytymiseen sovellettaisiin yleisesti verovelvollisia koskevia säännöksiä.

Kunnallisvero määräytyy ja näin ollen myös vaihtelee henkilön asuinkunnan mukaan. Koska rajoitetusti verovelvollisella ei ole kotikuntaa Suomessa, samaa perustetta ei voida soveltaa.

Verotusmenettelylain mukainen verotus on mahdollinen 1.1.2014 lähtien, jos saaja asuu ETA-valtiossa taikka valtiossa tai alueella, jota koskee sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa. Verovelvollisen asuinvaltiossa veronalaista tuloa ei verotettaisi Suomessa, mutta tämä tulo otettaisiin progressiovaikutuksen takia huomioon määriteltäessä Suomesta saadun tulon veroa. Lakiin lisättäisiin uusi säännös maailmanlaajuisten tulojen verovaikutuksesta, joka käytännössä olisi verovelvollisen antamien tietojen varassa.

Suomen solmimat verosopimukset sisältävät artiklan tietojenvaihdosta, joten rajoitetusti verovelvolliset, jotka asuvat verosopimusvaltioissa, pääsevät lain soveltamisen piiriin (katso liitteenä oleva luettelo 1). Lisäksi Suomella on erillisiä tietojenvaihtosopimuksia lähinnä ns. veroparatiisivaltioiden kanssa (ks.luettelo 2).

Automaattinen tietojenvaihto ei tarjoa ainakaan vielä toimivaa vaihtoehtoa, sillä se ei ole riittävän kattavaa edes EU- ja ETA-maiden välillä. ETA-maihin kuuluvat EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Norja, Sveitsi ja Liechtenstein.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisista maa- ja puutarhatalouden työntekijöistä tuli vuonna 2012 noin 60 % Ukrainasta, noin 37 % Venäjältä ja loput noin 3 % pääasiassa Thaimaasta. Jonkin verran työntekijöitä tuli myös Vietnamista.

Rajoitetusti verovelvolliselle lähetettäisiin verotusta toimitettaessa veroviranomaisella olevien tietojen perusteella esitäytetty veroilmoitus, joka hänellä olisi velvollisuus tarkistaa. Verovelvollisen katsottaisiin antaneen veroilmoituksen esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen mukaisena, jos hän ei palauta esitäytettyä veroilmoitusta.

Muutokset johtuvat EU:n komission Suomelle 26.3.2012 lähettämästä virallisesta huomautuksesta. Komissio katsoo nykysääntelyn rajoittavan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Muutoksilla Suomen säännökset tehdään yhteensopiviksi Euroopan unionin oikeuden ja EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännön kanssa. Suomi joutuisi vastaamaan EU-tuomioistuimeen, jos nykyisiä säännöksiä ei muutettaisi.

Luettelo 1. Valtiot, joiden kanssa Suomella on verosopimus

OECD-valtiot

Alankomaat, Amerikan yhdysvallat, Australia, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Korean tasavalta, Kreikka, Luxemburg, Meksiko, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska ja Färsaaret, Tsekki, Turkki

Muut valtiot

Arabiemiraattien liitto, Argentiina, Armenia, Azerbaizhan, Barbados, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Bulgaria, Egypti, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Georgia, Indonesia, Intia, Kazakstan, Kiina, Kirgistan, Kroatia, Latvia, Liettua, Makedonia, Malesia, Malta, Marokko, Meksiko, Moldova, Montenegro, Pakistan, Romania

Luettelo 2. Valtiot, joiden kanssa Suomella on erillinen tietojenvaihtosopimus

Mansaaret, Guernsey, Jersey, Bermuda, Caymansaaret, Gibraltar, San Marino, Bahama, Monaco, Andorra, Vanuatu, Anguilla, Turks- ja Caicossaaret, Saint Vincent ja Grenadiinit, Saint Lucia, Brittiläiset Neitsytsaaret, Antigua ja Barbuda, Alankomaiden Antillit, Aruba, Saint Kitt ja Nevis, Montserrati, Macao, Cookinsaaret, Marshallinsaaret, Liechtenstein, Grenada, Bahrain, Mauritius, Seychellit, Liberia, Belize

Varsinais-Suomen vaalipiiri