Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Sote-uudistus on vielä pitkän varren päässä

Hallitus teki 8.11.2015 heti puolenyön jälkeen historiallisen päätöksen maakuntahallinnosta ja siihen liittyen sosiaali- ja terveystoimen aluehallinnon raameista. Itsehallinnon saavat kaikki manner-Suomen 18 maakuntaa. Ahvenanmaa on tietenkin 19. maakunta, jolla on perustuslain tasoinen itsehallinto-oikeus.

Itsehallintoalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta. Niille valitaan valtuustot suoralla kansanvaalilla. Yleisin arvio on, että ensimmäiset maakuntavaltuustot valittaisiin tammikuussa 2018 tasavallan presidentin vaalin 1. kierroksella. Valmisteluaika ei riittäne maakuntavaltuuston vaalin toteuttamiseen huhtikuun 2017 kunnallisvaalien yhteydessä. Sitä paitsi tammikuun 2018 hyviin puoliin kuuluu, että tasavallan presidentin ja maakuntavaltuuston samanaikaisessa vaalissa sekaannukset minimoituvat, kun ainoa henkilö, joka voi olla ehdokkaana molemmissa vaaleissa, lienee Paavo Väyrynen.

Kaikki maakunnat olisivat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä. Sote-alueita olisi kuitenkin vain 15, mikä merkitsee sitä, että jotkut maakunnat järjestävät sote-palvelut yhdessä toisen maakunnan kanssa. Alusta alkaen on ollut selvää, että Varsinais-Suomen maakunta järjestää omat palvelunsa.

Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virasta eläkkeellä oleva, sprintterinäkin tunnettu Lauri Tarasti sai 20.11.2015 hänelle sopivan pikatehtävän tehdä 22.1.2016 mennessä täsmällinen esitys siitä, mitkä aluehallinnon tehtävät siirtyvät uudelle maakuntahallinnolle. Samalla Tarastin pitäisi selvittää, mitkä aluehallinnon tehtävät sopivat siirrettäväksi kunnalle.

Paljon on vielä ratkaisemattomia asioita. Yksi niistä on, miten sote-palvelujen rahoitus jatkossa hoidetaan, kun sitä ei voi tehdä kuntien kautta. Eräs kaavailu on ainakin alkuratkaisuksi valtion sote-vero, joka käyttäytyisi kunnallisveron tavoin. Toisaalta uudistuksen virkamiesvalmistelusta vastaava alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti on sanonut, että itsehallintoalue ilman verotusoikeutta on kuin valtionyhtiön suoralla kansanvaalilla valittu johtokunta. Todennäköisiin vaihtoehtoihin kuuluu pitemmällä tähtäyksellä oma vero, jota täydentäisi alueellisesti tasapuoliset palvelut varmistava valtionosuus kuntien valtionosuuksien tapaan. Jo muutoinkin korkea kokonaisveroaste ei saa nousta.

Edessä on vielä paljon muuta, kuten sosiaali- ja terveystoimen omaisuusjärjestelyt ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen käytännön linjaukset. Kuntia ja kuntayhtymiä ei koske omaisuuden perustuslainsuoja. Koska kunnilla on perustuslaissa säädetty itsehallinto, hallituksella on kuitenkin aikomus maksaa kunnille ja kuntayhtymille korvausta niiden omaisuudesta tai sen käytöstä. Kunnat ovat kilvan alkaneet osakeyhtiöittää sosiaali- ja terveystoimen omaisuuttaan pelkästään käypien arvojen hakemiseksi ja taseiden pönkittämiseksi. Toki tätä omaisuutta on merkittävästi aikojen kuluessa rahoitettu valtionosuuksilla valtion verotuloista.

Rauhallista joulun aikaa ja parempaa uutta vuotta!

Varsinais-Suomen vaalipiiri