Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Polttoöljyn valmisteveron lisäpalautus eduskunnassa

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 3/2018)

Hallitus antoi 22.2.2018 eduskunnalle esityksen, jonka tarkoituksena on alentaa syksyn 2017 vaikeiden korjuuolojen vuoksi kohonneita korjuu- ja kuivatuskustannuksia 25 miljoonalla eurolla. Tuki toteutetaan kevyen polttoöljyn valmisteveron lisäpalautuksena. Taloudellisten menetysten arvioidaan nousseen kaiken kaikkiaan 100-150 miljoonaan euroon.

Satovahinkojen korvausjärjestelmä kumottiin viime eduskuntakaudella pääministeri Jyrki Kataisen hallituskaudella. Toimivaa satovahinkojen vakuutusjärjestelmää meillä ei ole käytettävissä, eikä sellaista markkinaehtoisesti ole rakennettavissa. Jäsenvaltiolla on oikeus korvata 65 % viljelijän satovahinkovakuutusmaksuista. Tuottajajärjestötkään eivät kuitenkaan ole katsoneet järkeväksi käyttää yhteisiä tukivaroja satovakuutusjärjestelmän tukemiseen. Lisäksi ongelmana on 24 prosentin vakuutusmaksuvero, joka pitäisi poistaa.

Lisäpalautus koskee vuonna 2017 käytettyä kevyttä polttoöljyä. Maataloustraktorien ja leikkuupuimurien käyttövoimana on lähes sataprosenttisesti kevyt polttoöljy. Kuivurien käyttövoimana on edelleen valtaosin kevyt polttoöljy. Hakekäyttöisten kuivureiden osuus on merkittävä ja niiden määrä on kasvussa. Myös nestekaasun käyttö kuivureissa on kasvussa, mutta käyttäjien lukumäärä lienee vielä alle 20.

Kokonaistarkastelussa katsottiin maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautusjärjestelmän kautta maksettavien lisäpalautusten olevan yksinkertaisin, nopein ja myös tasapuolisin käytettävissä oleva keino korvata maatalouden harjoittajien menetyksiä. Ikävä kyllä osa vahinkoja kärsineistä jää näiden korvausten ulkopuolelle.

Hallituksen esityksen mukaan lisäpalautus olisi 7,70 senttiä litralta, mutta Verohallinto on hyödyntämällä sähköisissä energiaveron palautushakemuksissa ilmoitettuja kevyen polttoöljyn kulutuslukuja vuosilta 2016 ja 2017 päätynyt tarkennettuun lisäpalautuslukuun 8,46 senttiä litralta. Lisäpalautus lisätään nykyiseen palautukseen, joka oli 7,05 senttiä litralta. Koko palautus vuodelta 2017 on siis 15,51 senttiä litralta.

Valtaosalla tiloista lisäpalautuksessa on kysymys vain sadoista euroista. Parhaimmillaan päästään nelinumeroiseen kokonaislukuun, jopa tuhansiin euroihin. Keskimäärin lisäpalautus on hallituksen esityksen mukaan 690 euroa.

Kysymys ei siis ole jättisummista, mutta ilolla on tervehdittävä sitä, että tämä toimenpide on saatu uudenlaisena toimenpiteenä aikaan ja näin ylitetty tietty kynnys. Tosiasiassa on kysymys 1.1.2014 palautuksen piiristä poistetun valmisteveron hiilidioksidiveron osittaisesta palauttamisesta, koska valmisteveron energiasisältövero palautetaan jo muutoinkin. Kaiken kaikkiaan maataloudelle palautetaan vuodelta 2017 energiasisältöveroa 31 miljoonaa euroa ja lisäpalautuksena siis hiilidioksidiveroa 25 miljoonaa euroa. Lopulliseksi maksettavaksi valmisteverokustannukseksi jäisi täten 6 miljoonaa euroa hiilidioksidiveroa.

Nestekaasun palautus tulossa lakiin

Nestekaasun valmisteveroa ei nykylain mukaan palauteta lainkaan maataloudelle. Eduskunta kuitenkin hyväksyi viime joulukuussa valtiovarainvaliokunnan mietinnön, johon sisällytetyn lausuman mukaan " eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautusjärjestelmän neutraalisuuden suhteessa maataloudessa käytettäviin eri polttoaineisiin.

Selvityksessä on otettava huomioon nestekaasun ja bionestekaasun lisääntyvä käyttö maataloudessa." Valtiovarainministeriön vero-osasto on eduskunnan lausuman johdosta käynnistänyt lainsäädännön päivityshankkeen, jonka tarkoituksena on laajentaa palautus koskemaan kaikkia maataloudessa käytettäviä polttoaineita, esim. neste- ja maakaasua. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle niin, että lain muutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Nyt menossa olevalle valmisteveron palautuskierrokselle nestekaasu ei siis vielä ehtinyt. Esim. puuta kuivatuksessa käyttävät eivät jatkossakaan saa palautusta siitä yksinkertaisesta syystä, ettei puusta peritä valmisteveroa.

Palautusaikataulun nopeutus?

Maatalouden energiaveron palautukset on tähän asti maksettu vasta kohdevuotta seuraavan vuoden syyskuun lopulla. Nyt on esitetty perusteltuja toiveita, että palautus lisäpalautus mukaan lukien maksettaisiin jo keväällä. Hakemus, joka koski samalla myös vuoden 2017 lisäpalautusta, jätettiin helmikuun loppuun mennessä.

Verohallinnon mukaan ongelma palautusten aikaistamisessa on, että palautushakemuksista vain noin puolet eli noin 20 000 hakemusta jätetään sähköisesti ja toinen noin 20 000 edelleen paperisena, jolloin ne joudutaan tallentamaan Verohallinnossa manuaalisesti maalis-huhtikuun aikana. Lisäksi joudutaan tekemään eräitä tarkistuksia: esim. hakijan on täytynyt päästäkseen valmisteveron palautuksen piiriin saada maatalouden tulotukia ja hakija ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa. Sovelletun tulkinnan mukaan viimemainittu tarkoittaa konkurssia.

Kaiken kaikkiaan tallennuksiin ja pankkitili- ym. tarkistuksiin kuluu lähes puoli vuotta. Verohallinto ei katso voivansa venyä normaalia aikatauluaan nopeampaan palautusten käsittelyyn. Verohallinnon tulkinnan mukaan palautusaikataulun nopeuttaminen esim. toukokuun loppuun edellyttäisi myös uusia neuvotteluja EU:n komission kanssa. Asian käsittely on eduskunnassa tätä kirjoitettaessa vielä meneillään.

Esko Kiviranta
Kansanedustaja, kesk.

Varsinais-Suomen vaalipiiri