Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Osinkoveropäätös vanhentui viikossa - tässä nykytilanne

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 5/2013)

Laadin hyvässä uskossa edelliseen KM-lehteen kirjoituksen tulevista yhteisö- ja osinkoverotuksen muutoksista. Hallitus kuitenkin muutti perusteellisesti 27.3.2013 vahvistamaansa osinkoverotuspäätöstä jo 4.4.2013. Yhteisöveropäätöstä ei muutettu: ko. vero laskee 24,5 %:sta 20 %:iin.

Selostan seuraavassa lyhyesti osinkoveromuutokset. Veropoliittiset arviot jätän toukokuun lehden kolumniini.

Listaamatonta osakeyhtiötä koskevan hallituksen alkuperäisen päätöksen mukaan osinkotulo olisi verotettu ilman euromääräistä ylärajaa osakaskohtaisen nettovarallisuuden 8 %:n tuottoon asti siten, että 25 % olisi käsitelty veronalaisena pääomatulona ja 75 % olisi jätetty kokonaan verottamatta. 8 %:n nettovarallisuuden ylittävä osinkotulon osa taas olisi verotettu kokonaan pääomatulona riippumatta siitä, mikä on osakaskohtainen nettovarallisuus tai onko sitä lainkaan.

Hallituksen jälkimmäisen päätöksen mukaan osinkotulo verotetaan osakaskohtaisen nettovarallisuuden 8 %:n tuottoon asti edelleen siten, että 25 % käsitellään veronalaisena pääomatulona ja 75 % jätetään kokonaan verottamatta, mutta näin käsiteltävän osinkotulon vuotuinen yläraja on 150 000 euroa. Tämän 150 000 euron rajan ylittävästä listaamattoman osakeyhtiön osingosta 85 % käsiteltäisiin veronalaisena pääomatulona ja 15 % verovapaana tulona nettovarallisuudesta riippumatta.

Alkuperäisen esityksen mukaan pörssiyhtiöiden maksamat osingot olisi nykyisen 70 %:n veronalaisuuden asemesta verotettu 100-prosenttisesti pääomatulona. Muutetun päätöksen mukaan niistä 85 % käsitellään veronalaisena pääomatulona ja 15 % verovapaana tulona.

? - Esko Kiviranta
Varsinais-Suomen vaalipiiri