Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Käännetty alv-velvollisuus voi koskea maatilayrittäjää

(Julkaistu Käytännön Maamies-lehden numerossa 4/2011)

Rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeva lain muutos on tullut voimaan kuluvan huhtikuun alusta. Se voi koskea myös maanviljelijää, joka myy rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti. Rakentamisen ei siis tarvitse olla päätoimiala.

Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden tavoitteena on rehellisesti toimivien yrittäjien kilpailutilanteen parantaminen. Nähtäväksi jää, missä määrin tämä tavoite toteutuu. Menettelyä sovelletaan rakentamispalvelujen myyntitilanteisiin vain elinkeinonharjoittajien välillä. Esimerkiksi rakentamispalvelun myynti oman kodin rakentajalle tai remontoijalle on täten käännetyn alv-velvollisuuden ulkopuolella.

Alv-velvollisuus käännetty ostajalle

Käännettyä alv-velvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen on rakentamispalvelun ostaja eikä myyjä. Yleensä arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on myyjä.

Myyjä antaa ostajalle arvonlisäverottoman laskun. Ostaja laskee ostolle arvonlisäveron. Ostaja ilmoittaa laskemansa arvonlisäveron sekä suoritettavana verona että vähennettävänä verona. Oston arvonlisäveroa ei siis tarvitse rahoittaa, mutta sen saa vähentää, kuten maksetun arvonlisäveron, eikä se siis muodostu ostajalle kuluksi.

Myyjän on selvitettävä, täyttääkö ostaja edellytykset, joiden perusteella käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta voidaan soveltaa. Jos ehdot täyttyvät, myyjä laskuttaa ostajaa yleiset laskumerkinnät sisältävällä, mutta arvonlisäverottomalla laskulla. Laskuun on merkittävä ostajan Y-tunnus ja tieto siitä, että ostaja on arvonlisäverovelvollinen. Laskuun ei kuitenkaan merkitä alv-prosenttia eikä arvonlisäveron määrää.

Samalla laskulla voidaan laskuttaa sekä avoimella verolla että käännetyllä verolla tapahtuvaa myyntiä. Jokainen myynti on arvioitava erikseen. Tiedot ilmoitetaan normaalilla kausiveroilmoituksella.

Myyjä tekee arvonlisäverotukseen liittyvät vähennykset normaalisti. Selvää on, että kun rakentamispalvelun myynti on arvonlisäverotonta, ostojen arvonlisäverojen rahoitustilanne muuttuu. Arvonlisäveroa ei tältä osin voi vähentää myynnin arvonlisäverosta, vaan sen saa takaisin palautuksena. Alv-palautukset tulevat parhaimmillaankin yli kuukauden viiveellä.

Mikä on rakentamispalvelua?

Rakentamispalvelua on kiinteistöön kohdistuva rakentamis- ja korjaustyö sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen. Rakentaminen jakautuu talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen ja erikoistuneeseen rakentamiseen.

Rakentaminen voi olla uudisrakentamista, perusparannusta, korjausrakentamista sekä muutos- laajennus- tai kunnostustyötä. Samoin rakentamista on tehdasvalmisteisten rakennusten ja rakennelmien pystyttäminen rakennuspaikalla.

Maa- ja vesirakentamiseen kuuluvat kulkuyhteyksien (esim. tiet, kadut, vesiväylät), verkostojen (vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot) sekä muiden ympäristö- ja maarakenteiden (kuten ojien) rakentaminen.

Erikoistuneeseen rakentamistoimintaan kuuluvat esim. LVI-, sähkö- ja kattotyöt, rappaus, maalaus ja lasitus sekä rakennuspaikan valmistelutyöt ja rakennusten purku.

Rakennussiivousta, myös rakentamisen aikana, pidetään rakentamispalveluna, ei kuitenkaan pelkkää rakennusjätteiden poiskuljetusta.

Rakentamista on myös rakennuskonevuokraus käyttäjineen.

Rakentamispalvelua eivät sen sijaan ole tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden pystyttäminen, viheralueisiin kohdistuvat työt (esim. siirtonurmen istutus), arkkitehti- ja insinööripalvelut tai muut tekniset suunnittelupalvelut, rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa tai koneenkäyttäjää eivätkä kuljetuspalvelut.

Voimaantulo

Käännetyn alv-verovelvollisuuden säännöksiä ei sovelleta keskeneräiseen rakentamispalveluun (esim. aliurakkaan), joka on alkanut ennen 1.4.2011, myöskään siltä osin kuin työ jatkuu 1.4.2011 tai jälkeen.

Käytännön soveltamista

Suhteellisen yleistä on, että maanviljelijä myy rakentamispalveluja esim. kaivuutöinä muutoin kuin satunnaisesti. Jos hän myy niitä toiselle maatalouden harjoittajalle tai elinkeinonharjoittajalle, joka myy rakentamispalveluja enintään satunnaisesti, käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei sovelleta. Sitä ei tietenkään myöskään sovelleta, kun hän myy kaivuupalvelujaan omakotitalon tai kesämökin uudisrakentajalle tai remontoijalle.

Kaivinkonepalvelujensa ansiosta rakentamispalvelun muuksi kuin satunnaiseksi myyjäksi luokitellulla viljelijällä voi olla käännetystä alv-velvollisuudesta hyötyä, jos hän ostaa maatalousrakennuksen (esim. sikalan, navetan, kalustosuojan tai viljankuivaamon) rakentamispalvelun toiselta rakentamispalvelun myyjän asemassa olevalta. Hänen ei tarvitse rahoittaa tällaisen oston arvonlisäveroa, koska hän ostajana on tässä tilanteessa käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piirissä.

Jos arvonlisäveroton rakennusurakan osto on tapahtunut vaikkapa tammikuussa 2010, syntyy merkittävää (laskennallista) veron korkohyötyä. Käännetyssä alv-velvollisuusmenettelyssä ko. kaivuutöitä tekevä rakennusurakan ostaja ilmoittaa maatalousrakentamistaan koskevan arvonlisäverottoman oston laskennallisen arvonlisäveron sekä suoritettavana että vähennettävänä arvonlisäverona viimeistään 28.2.2011, jos hän on kalenterivuosikohtaisen kausiveroilmoituksen piirissä. Alv:n maksusuoritus jää siis käytännössä toteutumatta.

- Esko Kiviranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri