Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Hallitus unohti yrittäjät

Vuoden 2012 valtion budjettiesitys keskittyy enemmän työttömyyden hyysäämiseen kuin yrittäjyyden edistämiseen ja työpaikkojen lisäämiseen. Hallitukselle työttömyysturvan kasvattaminen on tärkeämpi kuin parhaan turvan, työn, lisääminen. Varsinkin ansioperusteisen työttömyysturvan kasvattaminen, joka valtaosin perustuu veronmaksajien varoihin, on arveluttavaa tässä tilanteessa, jossa valtion varoja pitäisi ohjata tuotantoon ja työllisyyteen.

Yrittäjyyden kannustimet puuttuvat budjetista. Ainoa kohta, johon hallitus voi yrittäjyyttä koskevassa verokeskustelussa takertua, on yhteisöveron alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä 26 prosentista 25 prosenttiin. Tämä parantaa hivenen osingonjakomahdollisuuksia, mutta sadon korjaavat lähinnä suuret institutionaaliset sijoittajat, joista suuri osa on ulkomaisia.

Suomalainen omistajayrittäjä maksaa osingostaan jyrkästi kiristyvän pääomatulon veron veroprosentin nousun ja progression myötä. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus nousee pääomatulon verotuksen ankaruudessa 32 prosentillaan selväksi listaykköseksi, kun Paavo Lipposenkin kakkoshallitus tyytyi sentään 29 %:iin.

Yksityiset liikkeenharjoittajat, ammatinharjoittajat, maatalouden harjoittajat, metsänomistajat ja henkilöyhtiöiden osakkaat kokevat pääomatulon verotuksen kiristyksen ja progression saamatta hallitukselta edes yhteisöveron alentamisen kaltaista huomionosoitusta. Näissä yritysmuodoissa toimivat ovat yleensä pieniä tai keskisuuria yrittäjiä, joita hallituksen pitäisi kannustaa eikä nujertaa. Yrittäjiin kohdistuvat veronkiristykset eivät ole linjassa työllistämistavoitteen kanssa.

Hallitus esittää kotitalousvähennyksen merkittävää heikentämistä. Kotitalousvähennyksestä imettäisiin tehoa pienentämällä vähennyksen enimmäismäärää kolmanneksella. Yrittäjän työkorvauksesta tehtävää vähennystä pienennettäisiin neljänneksellä, 60 prosentista 45 prosenttiin ja palkasta tehtävää vähennystä puolella eli 30 prosentista 15 prosenttiin. Näin harmaata taloutta puheissaan vastustava hallitus ottaa askeleita suuntaan, jossa harmaan talouden riski kasvaa.

Kotitalousvähennyksen supistamisesta arvioidaan kertyvän lisää verotuloja 150 miljoonaa euroa, josta valtiolle tulisi 85 miljoonaa euroa. Lopputulos voi olla, että verotuloja ei kerry hallituksen kaavailemalla tavalla ja että rehellistä kotitalous- ja remonttiyrittäjyyttä samalla lyödään päähän.

Dieselöljyn valmisteveron korotus koettelee monella tavalla tukalassa kilpailutilanteessa olevia kuljetusyrittäjiä. Kuljetuskustannusten nousu, joka tästä vääjäämättä seuraa, haittaa tuotantoa ja työllisyyttä. Myös ajoitus on suhdannetilanteeseen nähden väärä.

Maa- ja puutarhatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta leikataan noin 40 prosenttia eli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä suoraan maatalouden tuloa alentavasta muutoksesta eivät tuottajajärjestöt ole turhaan närkästyneet, sillä kyseessä on osaltaan maatalouden vuoden 2005 tupon rikkominen. Maaseutua koettelevat myös liikenteen polttoaineiden, moottoribensiinin ja dieselin, valmisteveron korotukset.

- Esko Kiviranta
Varsinais-Suomen vaalipiiri