Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Autoverosta virheellisesti perityt arvonlisäverot palautettava

Hallituksen on annettava eduskunnalle esitys autoverosta virheellisesti perittyjen arvonlisäverojen palauttamisesta, vaatii kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Esko Kiviranta. Autoverosta perityn arvonlisäveron palautuksesta tulee säätää laki, kun korkein oikeus laajensi päätöksellään valtion vastuun hallinnollisesta veronpalautuksesta vahingonkorvaukseen. Vetoaminen vanhentumiseen on epäoikeudenmukaista ja oikeudellisesti perusteetonta ja uusien tuomioistuinratkaisujen hakeminen turhaa päättämättömyyttä. Joka tapauksessa hallituksen ja valtiovarainministeriön pitäisi ottaa asiaan kantaa ja tehdä asiassa poliittinen päätös, eikä jättää asiaa yksittäisten tullivirkamiesten harkinnan varaan.

Korkein oikeus päätti 5.7.2013 ratkaisullaan KKO 2013:58, että yksityisiltä peritty autoveron lisäosa oli palautettava verovelvolliselle eurooppaoikeuden loukkaukseen perustuvana vahingonkorvauksena. KKO:n mukaan veron periminen oli niin ilmeisen virheellistä, että hallinnollisen palautuksen lisäksi myös vahingonkorvauksen tiukat edellytykset täyttyivät.

Tulliasiamies ilmoitti heti ratkaisun jälkeen, että valtio kieltäytyy maksamasta korvauksia, koska sen mielestä vahingonkorvausvaatimukset ovat vanhentuneet. Tulli katsoo, että palautuskysymys tulisi jälleen kerran ratkaista tuomioistuimessa. Useat oikeudelliset asiantuntijat ovat eri mieltä. KKO:n presidentti Pauliine Koskelo on Aamulehden mukaan kehottanut kohtuullisuuteen asiassa.

Veron palautuksesta tulisi säätää samanlainen laki kuin tehtiin vuonna 2009 Euroopan Unionin tuomioistuimen kyseisen veron syrjivyyttä koskevan ratkaisun C-10/08 jälkeen hallinnollisen palautuksen osalta. Palautukset tulisi ulottaa EU-tuomioistuimen ratkaisun Siilin (2002) jälkeen tehtyihin veropäätöksiin - näin olisi varmasti tehty myös vuonna 2009, jos KKO:n kanta vahingonkorvausvelvollisuudesta olisi silloin tiedetty.

Viimeksi Tulli on ilmoittanut, että valtio aikoo jättää kohtuusvaatimukset huomioon ottamatta, vedota vanhentumiseen ja odottaa tuomioistuimen ratkaisua. Uusien tuomioistuinratkaisujen odottaminen on turhaa päättämättömyyttä. Tuomioistuinratkaisujen tarpeeseen on vedottu vuodesta 1999 alkaen, jonka jälkeen asiaa on käsitelty Unionin tuomioistuimessa vuonna 2002 ja 2009, korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2003, 2006 ja 2009 ja korkeimmassa oikeudessa vuonna 2013. Uusi ratkaisu ja uusi odotus synnyttävät aina uusia kysymyksiä, ja viime kädessä asiassa on tehtävä päätös. Joka tapauksessa ihmisten pakottaminen uusiin perintätoimiin valtiota vastaan on epäreilua, kun on jo selvää, että vero on laittomasti ja ilmeisen virheellisesti peritty. Tulli pyrkii soveltamaan periaatetta "minkä nuorena varastaa, sen vanhana omistaa."

Joka tapauksessa hallituksen - joko valtiovarainministerin ja tullin toiminnasta vastaavan hallinto- ja kuntaministerin - tulisi ottaa kantaa asiaan. On poliittinen valinta, korjataanko nyt ilmeiseksi käynyt virhe vai annetaanko tullin jatkaa riitelyä veronmaksajia vastaan. Vaatimusten veromoraalista tulisi koskea myös ministeriötä ja sen alaisia laitoksia.

- Esko Kiviranta
Varsinais-Suomen vaalipiiri